U bevind zich in de alternatieve HTML versie van de website. Om de originele website te bekijken heeft u flashplayer nodig, deze is gratis te downloaden en eenvoudig te installeren: Installeer de nieuwste Flashplayer

Wij helpen organisaties innoveren!

Wij ontwerpen producten, diensten, omgevingen en (digitale) belevenissen voor organisaties die zoeken naar nieuwe wegen voor het creŽren van toegevoegde waarde voor haar klanten.

Wie we zijn

Wij zijn: enthousiaste, analytische en creatieve ontwerpers/consultants. Wij zijn ervaren in het initeren, doordenken, co-creŽren en realiseren van vernieuwing. Dit doen we door te starten met de vraag: 'wat eet uw klant/opdrachtgever voor ontbijt?

Wij zijn de catalysator voor baanbrekenden innovatie!

Wat we doen

RedMerito levert ontwerpen van producten, diensten, omgevingen en (digitale) belevenissen. Dit doen we in projecten! Daarnaast dragen we de essenties van ons werk: design denken uit via inspirerende verhalen, workshops en trainingen.

Inspiratie

Korte en interactieve inleidingen voor een variŽteit aan groepen met als doel om deelnemers te verrassen met bijzondere/aparte verhalen over vernieuwing en innovatie. Inspiratie gaat over afstand nemen,kijken en verhalen uit andere markten. Inspiratie uit andere werelden en de toepassing van het design-denken. Inspiratie gaat ook over het creŽren van nieuwe verbindingen op het snijvlak van verschillende disciplines en werkvelden.

Projecten

Projecten die leiden tot een concreet product/dienst/omgeving of (digitale belevenis),die door klanten van onze opdrachtgever(s) wordt gewaardeerd. De start wordt veelal ingegeven door de behoefte aan een nieuw ontwerp en het creŽren van nieuwe toegevoegde waarde.

Dit kan variŽren van een ontmoeting met een schets op de achterkant van een bier-viltje via een compleet producten diensten innovatie tot en met projecten waarin het design-denken als proces door onze opdrachtgevers wordt overgenomen voor duurzame innovatiekracht in de eigen organisatie.

Werksessies

Interactieve werksessies waarin met een groep wordt gewerkt aan de start, doorbraak,of inhoudelijk creŽren en realiseren van innovaties. Deze werksessies worden altijd ingegeven door een heel concrete vraag/situatie/uitdaging van onze opdrachtgever. Dit is altijd maatwerk! Doelgericht werken met alle disciplines en betrokkenen aan boord. En als het even kan doen we dat zelfs met de aanwezigheid van klanten, omdat wij weten dat echte co-creatie helpt om het proces te versnellen. Wilt u meer weten download deze pdf zodat u meer te weten komt over onze aanpak en wat dit voor u betekent.

Training

Mastering Innovation | Design denken voor versnelling van innovatie.

Aanleiding: Consumeren wordt participeren door grenzeloze transparantie via het web en sociale media. Innoveren en operational excellence zijn de issues. De training geeft inzicht ervaring met de toepassing van het design denken voor het vereenvoudigen en versnellen van innovatie. Het gaat om focus op de gebruiker en biedt een nieuw perspectief op samenwerken met je klanten.

Doelgroep: Voor managers en executives die willen ervaren hoe je baanbrekend kan innoveren door design denken. speciaal voor die die verantwoordelijk voor productmanagement, marketing management, R&D en business development. Deelname wordt altijd gecombineerd met actuele vragen uit de praktijk. Wilt u meer weten download deze pdf voor het programma en een compleet overzicht van data/prijzen en locatie.

Het proces

De aanpak van RedMerito is gebaseerd op 'design-denken', dat in grote lijnen bestaat uit: 'het doorgronden van het bestaande verhaal', gevolgd door 'het bedenken van het concept' en 'het realiseren van het nieuwe verhaal'. Dit is niet perse een lineair proces maar een die zich als een spiraal ontwikkeld en daarmee de ruimte biedt om op inzichten/ideeŽn in het proces voort te bouwen.

  1. Uitdaging - Om uw doelstellingen concreet te maken, willen wij uw ambitie/reikwijdte, uw perspectief, de markt en uw achtergrond/geschiedenis en randvoorwaarden niet alleen horen maar ook tot in de essentie begrijpen. Dit doen we door het stellen van scherpe en diepgaande vragen, te starten met wie, wat, wanneer, waar, wanneer, hoe en de 5*waarom-vragen!
  2. Observatie - Door de gebruikers te vragen en te observeren wordt duidelijk waar de essenties liggen voor en gebruik van producten, diensten en (digitale) belevenissen. Dit geldt voor alle momenten dat een klant/gebruiker hiermee in contact komt / kan komen.
  3. Analyse - We willen doordringen tot de kern van de producten/dienstverlening en toegevoegde waarde voor klanten. Dit betekent dat in de 'complexiteit' van factoren en perspectieven de essentie wordt opgezocht. Wij doen er alles aan om tot die essentie van de toegevoegde waarde door te dringen. Deze zijn cruciaal om gericht ideeŽn te genereren. De uitkomst van de inzichten uit de briefing, observaties en analyse is dat de intentie/doelstelling van de feitelijke ontwerpvraag eenduidig wordt geformuleerd om te gaan werken aan inspiratie, idee-vorming en prototyping.
  4. Inspiratie - Door de ogen open te zetten en te kijken naar andere branches en industrietakken wordt inspiratie gegeven. Inspiratie kan - hoe gefragmenteerd ook - nieuwe raakvlakken tussen disciplines creeren.
  5. Ideation - Dit creatief proces vindt plaats met de belangrijkste en betrokken spelers. Hierin zien we meestal een combinatie van verschillende disciplines. Door de inzet van onze middelen wordt verbreding en verdieping weer geconcretiseerd naar kern-ideeen en oplossingsrichtingen.
  6. Prototyping - Een kern-idee wordt fysiek/tastbaar of virtueel/digitaal uitgewerkt in een prototype. Met een prototype kan snel feedback worden verkregen uit verschillende disciplines. Het is de kwaliteit van de prototypes die bepalen welke feedback wordt verkregen.
  7. Ontwerp - De prototypes zijn de basis voor het inhoudelijk ontwerpproces naar een definitief product/dienst/belevenis. Dit ontwerpproces is bedoeld om het concrete product/dienst (digitale) belevenis te maken. In deze stap worden ook al inzichten verworven over de inrichting van productieprocessen hoe je naar klanten wilt profileren.
  8. Implementatie - De implementatie omvat tenminste de marktlancering en het inrichten van productie / dienstverlening en aanpassingen in de eigen organisatie Hiermee wordt een nieuw verhaal gecreŽerd voor de klanten en ook voor de eigen organisatie.

Cases

Projecten die leiden tot een concreet product/dienst/omgeving of (digitale belevenis), die door klanten van onze opdrachtgever(s) wordt gewaardeerd. De start wordt veelal ingegeven door de behoefte aan een nieuw ontwerp en het creŽren van nieuwe toegevoegde waarde.

Co-creation Lab: Profiel en strategie

De vraag

Het Co-creation Lab, faciliteert werksessies voor versnelling in projecten. De kernvraag was hoe kunnen we een impuls geven aan de strategie en het profiel van het Co-creation Lab.

Het proces

Door steeds meer af te pellen kwamen we via een 'wereldberoemd' ontwerpbureau bij de kern: design op basis van grondige kennis van gebruikers: design-denken als basis voor innovatie!

Het resultaat

De uitkomst van deze inspiratie is dat het Co-creation Lab haar naam wilde loslaten en tegelijkertijd haar kennis op het gebied van design-denken in korte tijd heeft weten om te zetten naar haar specialisme. De nieuwe vindt u hier: RedMerito

De hoofdpersoon: Frits Oukes

Eigenlijk hebben we het Co-creation Lab opnieuw uitgevonden! We hebben een nieuw verhaal gecreŽerd. Dus we spreken hier uit ervaring! En dat geeft een enorme impuls, waardoor we stevig in onze schoenen staan. Wij kennen de slagen van de zweep!

Triggerfish: Business development

De vraag

Triggerfish is goed in alles wat met beleving en interactie te maken heeft. Maar hoe kunnen we onze creativiteit meer inzetten voor de strategie en business development van onze klanten?

Het proces

In een serie werksessies hebben we gewerkt aan flinke doorbraken op het gebied van business development, procesoptimalisatie en innovatie.

Het resultaat

Een enorme stap voorwaarts, zowel in de interne bedrijfsvoering als in de dienstverlening voor klanten. RedMerito heeft geholpen met het vormgeven van nieuwe uitdagingen op zowel creatief als bedrijfsmatig gebied.

De hoofdpersoon: Sander van den Dries

We zijn vakidioten, ontzettend ambitieus en we willen het maximale uit ieder project halen, maar hoe richt je dat bedrijfsmatig in? RedMerito heeft ons geholpen om onze ambities verder uit te rollen op zakelijk gebied en te innoveren, nu en in de toekomst...

Caparol: Groei en strategie

De vraag

Importeur voor verven en lakken stond voor de vraag: Hoe kunnen wij groeien op de thuismarkt van SIKKENS en SIGMA.

Het proces

Door een bedrijfskundige analyse van de 'verf-keten' ontstond het inzicht dat 70% van de omzet loopt, via de schilder aan de balie bij de groothandel. De opdrachtgever van die schilder is de particuliere huizen bezitter of de vereeniging van eigenaren (VVE's). En die gebruiker zit helemaal niet in over het merk van de verf!

Het resultaat

Door die particulier/ VVE het leven makkelijker te maken (via de digitale snelweg) over de mannier, waarop hij/zij wil uitbesteden kan de particulier/VVE de keten in worden getrokken waardoor meteen 'de goede schilder' via het web zichtbaar wordt. De marketing push wordt hierdoor omgezet naar een market pull!

De hoofdpersoon: Willem Karel (directeur)

We dachten dat we wisten hoe de keten werkt. Echter de keten werkt vanuit de particier/VVE de financier/opdrachtgever echt heel anders. We zijn blij met de observaties, bedrijfskundige aanpak en de inzet van de digitale snelweg.'

Schouten en Nelissen: Nieuwe toegevoegde waarde

De vraag

...

Het proces

...

Het resultaat

...

De hoofdpersoon: ...

...

Contact

Om te ervaren wat wij voor u kunnen betekenen ontmoeten wij u graag persoonlijk. Door deze kennismaking leren wij uw situatie kennen en leert u hoe wij naar u klanten kijken. En als u alvast wat meer over ons wilt weten klikt u door naar linkedin, twitter of slideshare.

Bethunepolder 6
3825 JL Amersfoort
T 088 17 17 700
info@redmerito.nl

Social Media

http://twitter.com/FritsOukes
http://nl.linkedin.com/in/fritsoukes
http://www.slideshare.net/fritsoukes
http://www.fritsoukes.nl

DOPE award